Program

Mars

1 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård

8 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Ungdomsteamet

10 tisdag 18.30

Kretsstyrelsen

14 lördag 09.00

Kvinnofrukost i Anneberg

15 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls

19 torsdag 18.30

Styrelsemöte i Solberga

21 lördag 15.00  Björkliden

22 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård, Nattvard

kl 11.00  Församlingsmöte

24 tisdag 18.30

Styrelsemöte i Anneberg

26 torsdag 18.30

Scoutinvigning i Flisby

29 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls


April

4 lördag 18.00

Sånggudstjänst i Solberga med kören Rejoice

5 söndag 10.00

Ekumenisk Gudstjänst i Flisby, Sv kyrkan predikan

10 Långfredagen 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls, Nattvard

18 lördag 18.00

Vårfest i Anneberg
Musikquiz med Krantzabarnen från Visingsö


21 tisdag 18.30

Styrelsemöte i Anneberg

26 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård


Maj

3 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Gabriel Blad, Nattvard

9 lördag 09.00

Städdag i Solberga

kl 11.00

Solberga Församlingsmöte

10 söndag 7.00

Morgonsamling vid fågeltornet i Vässleda

kl 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls

12 tisdag 18.30

Kretsstyrelsen

16 lördag 15.00

Björkliden nattvard

17 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

21 torsdag 09.30

Gökotta i Flisby

24 söndag 18.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård

26 tisdag 18.30

Styrelsemöte i Anneberg

31 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Ted Sandstedt Nattvard