Program

Juni

3 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga

Paul Snälls

10 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg

Peter Jarlsheim

17 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby

Svenska Kyrkan inbjuden

Juli

1 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga

Sören Klasson

22 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg

Lennart Larsson, Nattvard

28 lördag 15.00

Björkliden

29 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg

Eva-Lisa Dahnson

Augusti

12 söndag 14.00

Trädgårdsmöte hos Larssons, Solberga,

Erling Andersson och strängmusik

16 torsdag 18.30

Styrelsemöte Solberga

19 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby

Sam Olofsgård

26 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg

Kenth Andersson

28 tisdag 18.30

Styrelsemöte Anneberg

September

2 söndag 09.00

Gemenskapsdag, se Mötesplats

9 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga

Sam Olofsgård, Nattvard