Program

September

10 tisdag 18.30 Kretsstyrelsen

14 lördag 15.00 Björkliden

15 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård

20 fredag 15.00

Ge för livet. Brödförsäljning vid Larssons, Solberga, se Mötesplats

22 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls

24 tisdag 18.30 Styrelsemöte Anneberg

25 onsdag 15.00

Dagledigträff i Anneberg, Jan-Åke Hermansson med vänner

29 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Lydia Ekvall

Oktober

6 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård, Nattvard

12 lördag

Equmeniakyrkans Regionsfest, Fjällstugan Jönköping

13 söndag 18.00

Gudstjänst i Solberga, Lars Bynert och Tenhult Coming Band, Värmeoffer

20 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Paul Snälls

26 lördag 18.00

Höstfest i Annebergs Missionskyrka, Sam Olofsgård, 

Ingemar och Anneli Ek, Marie-Louise och Tommy Gustafsson

29 tisdag 18.30 Styrelsemöte Anneberg

November

3 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård

9 lördag 15.00 Björkliden, Nattvard

10 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård

12 tisdag 18.30 Kretsstyrelsen

14 torsdag 18.30 Styrelsemöte Solberga

16 lördag 18.00

Missionsauktion i Solberga, Auktionsropare Dan Adolfsson

23 lördag 18.00

Ge för livet-avslutning i Solberga, se Mötesplats

24 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Jan-Åke Hermansson, Nattvard

26 tisdag 18.30 Styrelsemöte Anneberg

28 torsdag 18.30

Flisby Paketauktion

December

1 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård, insamling Mission i andra länder

7 lördag 18.00

Anneberg Julkonsert, Heavenly United

8 söndag 18:00

Flisby Julkonsert, Heavenly United