Program

December

7 lördag 18.00

Anneberg Julkonsert, Heavenly United

8 söndag 18:00

Flisby Julkonsert, Heavenly United

15 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga Paul Snälls

Julafton 23.00

Midnattsgudstjänst i Anneberg. Insamling ”Till jordens yttersta gräns”

Annandag Jul 11.00

Ekumenisk Gudstjänst i Ormaryd

Nyårsdagen 17.00

Ekumenisk Nyårsbön, N Solberga kyrka Sam Olofsgård

kl 20.00 Nyårsfest i Solberga


Januari

5 söndag 09.30 Kyrkfrukost i Anneberg

7 tisdag 18.30 Styrelsemöte Anneberg

12 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga Paul Snälls, Nattvard

14 tisdag 18.30 Kretsstyrelsen

18 lördag 14.00 Årsmöte Solberga

19 söndag 14.00 Årsmöte Anneberg

25 lördag 15.00 Björkliden

26 söndag 18.00

Minns du sången? Ekumenisk Gudstjänst i Anneberg

Februari

2 söndag 10.00

Kretsens årshögtid och årsmöte i Solberga, Sam Olofsgård

9 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Birger Ackeby

16 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls

23 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga Sam Olofsgård, Nattvard

Mars

1 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård

8 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Ungdomsteamet

10 tisdag 18.30

Kretsstyrelsen

14 lördag 09.00

Kvinnofrukost i Anneberg

15 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls