Program

Juni

2 söndag 18.00

Kvällsandakt i Anneberg

3 måndag 18.30

Kretsstyrelsen

9 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård, Nattvard

16 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Gunnar Höjman, insamling till Sjukhuskyrkan

30 söndag 14.00

Gudstjänst i Solberga, Carl-Erik Sahlberg

Juli

6 lördag 15.00

Björkliden

7 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Kenth Andersson

14 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Eva-Lisa Dahnson

21 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Karl-Erik NilssonAugusti

11 söndag 14.00

Gudstjänst i Larssons trädgård, Roberth Johansson med vänner,

Sam Olofsgård, servering, missionsoffer

18 söndag 11.00

Ekumenisk Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård, Heavenly United

22 torsdag 18.30

Styrelsemöte Solberga

25 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sören Klasson

27 tisdag 18.30

Styrelsemöte Anneberg

September

1 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls, Nattvard

8 söndag 09.00

Gemenskapsdag, Sam Olofsgård

10 tisdag 18.30

Kretsstyrelsen

14 lördag 15.00

Björkliden

15 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård