Program

December
3 Första advent 10.00
Gudstjänst i Solberga
Sam Olofsgård, Sångarna sjunger
Insamling till mission i andra länder
9 lördag 15.00
Andakt Björkliden
kl 18.00
Julkonsert i Anneberg
Heavenly United, Sam Olofsgård
10 söndag 18.00
Julkonsert i Flisby
Heavenly United, Sam Olofsgård
17 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Karl-Erik Nilsson, Nattvard
Julafton 23.00
Midnattsgudstjänst i Anneberg
Annandag Jul 11.00
Ekumenisk Gudstjänst
Ormaryds bygdegård
Nyårsafton 17.00
Ekumenisk Gudstjänst
Flisby kyrka
kl 20
Nyårsfirande Solberga, se Mötesplats för mer info


Januari 2018
7 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Ted Sandstedt
9 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg
14 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls
16 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
20 lördag 14.00
Årsmöte i Solberga, Sam Olofsgård


21 söndag 14.00
Årsmöte i Anneberg, Sam Olofsgård
25 torsdag 18.00
Årsmöte i Flisby, plats Solberga Missionskyrka
28 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Birger Ackeby

Februari

4 söndag 10.00
Kretsens årshögtid och årsmöte
Solberga, Sam Olofsgård
11 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg
Paul Snälls, Nattvard
18 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Camilla Danielsson Bergius
Insamling till Sjukhuskyrkan
kl 18.00
Minns du sången?
Ekumenisk Gudstjänst i Anneberg
25 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård


Mars
4 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Sam Olofsgård, Nattvard
11 söndag 10.00
Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls
18 söndag 10.00
Gudstjänst i Flisby Gabriel Blad