Program

Mars

3 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård, nattvard

10 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Paul Snälls

12 tisdag 18.30

Kretsstyrelsen

17 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby,  Jan Bengtsson

23 lördag 09.00 (se Mötesplats)

Kvinnofrukost i Anneberg, Gunilla Lööf

24 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård, värmeoffer

26 tisdag 18.30

Styrelsemöte Anneberg

28 torsdag 18.30

Scoutinvigning i Flisby

31 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård

kl 11.00  Församlingsmöte Anneberg

April

7 söndag 18.00

Gudstjänst i Solberga, Eva Erlandsson, insamling till THS

13 lördag, 18.00

Vårfest i Anneberg, MusikQuiz, Janne med vänner

19 Långfredagen 10.00

Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård, HHN

21 Påskdagen 11.00

Sv Kyrkans Påskspel i N Solberga kyrka

22 Annandag Påsk 11.00

Ekumenisk Gudstjänst i i Ormaryds bygdegård

23 tisdag 18.30

Styrelsemöte Anneberg

28 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Sam Olofsgård


Maj

5 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Paul Snälls, HHN

11 lördag 09.00

Städdag i Solberga

kl 11.00 Församlingsmöte

12 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, besök från Rydängskyrkan Rydsnäs

14 tisdag 18.30

Kretsstyrelsen

19 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Sam Olofsgård

21 tisdag 18.30

Styrelsemöte Anneberg

26 söndag 10.00

Vindskyddsgudstjänst i Solberga, Gabriel Blad

30 maj-2 juni Scoutläger

30 Kristi Himmelsfärdsdagen 09.30

Gökotta i Flisby

Juni

2 söndag 18.00

Kvällsandakt i Anneberg

9 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Sam Olofsgård, HHN

16 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Gunnar Höjman, insamling till Sjukhuskyrkan