Vi har börjat med Gudstjänster igen eftersom restriktioner för samlingar pga Covid-19 har lättat. 

Vi firar gudstjänst nästa gång i Anneberg den 5 september kl. 10:00. 

För den som vill delta i digitala gudstjänster erbjuder Nässjö missionskyrka denna möjlighet. Se länk nedan.

Lördagen den 19 september planerar vi för en gemenskapsresa till Hestra och Store mosse. Vi kommer åka i egna bilar. Vill du följa med så kan du anmäla dig till Ing-Marie Gustafsson 076-816 24 43 före 12 september. Mer info finns i vårt nya programblad Mötesplats som du hittar längst ner på sidan.

Vi startar upp promenaderna i Solberga onsdagen den 18 aug kl 10:00 och tisdagen den 24 aug kl. 10.00 i Anneberg.

För scout planeras start i september. Mer information kommer från respektive scoutkår.

Tonår planerar start den 10 sep med sporthall kl 19 och fika i kyrkan efteråt.

Vår församlingskrets består av tre församlingar med totalt 105 medlemmar. 

Varje söndag firar vi gudstjänst då vi tillsammans lovar Gud och tar del av undervisning. Vi har också ett stort ungdomsarbete som har verksamheter hela veckan. För den som vill finns även möjlighet att vara med i så kallade bönegrupper där vi i den mindre gruppen får dela varandras liv och be för varandra.

Varje församling leds av en styrelse och för hela kretsen finns en samordnande kretsstyrelse. De olika styrelserna väljs av församlingen på årsmötena. Styrelsernas uppdrag är att ha ett andligt, strategiskt och organisatoriskt ansvar för det som sker i församlingarna. Pastorn ansvarar inför kretsstyrelsen.

FÖRSAMLINGSKRETSEN
Postadress
Anneberg, Solberga & Flisby församlingskrets
Vässledavägen 7
571 71 Anneberg
Besöksadress
Vässledavägen 7, Anneberg

Ordf. Conny Dahnson
Tel. 070-656 40 49
e-post: conny.dahnson@gmail.com
Postgiro
61 20 29-9

VECKOPROGRAM

Måndag
Stickcafé, Anneberg, jämn vecka kl. 14:00

Tisdag
Promenad, Anneberg, kl. 10:00
Scout, Solberga kl. 18:00

Onsdag

Promenad, Solberga kl. 10:00
Syförening, Solberga, ojämn vecka kl. 15:00
Scout, Anneberg kl. 18:00
Bön, Solberga, ojämn vecka kl. 19.00

Torsdag
UV-scout, Flisby kl. 18:00

Söndag
Gudstjänst kl 10:00