Vi har börjat med gudstjänster igen eftersom restriktioner för samlingar pga Covid-19 har lättat.

Vi firar gudstjänst nästa gång den 7 november kl. 18.00 i Annebergs missionskyrka. Sånger om himlen och ljuständning.

Den 14 november kl. 10.00 blir det gudstjänst i Solberga missionskyrka med Ted Sandstedt.

Den 20 november kl. 18.00 i Annebergs missionskyrka blir det final för insamlingen ”Ge för livet” Anette Sandwall medverkar och berättar om arbetet i Zambia.

För den som vill delta i digitala gudstjänster erbjuder Nässjö missionskyrka denna möjlighet. Se länk nedan.

Vi har startat upp promenaderna i Solberga onsdagar kl 10:00 och tisdagar kl. 10.00 i Anneberg.

Scout har startat. Mer information finns under respektive scoutkår.

Vår församlingskrets består av tre församlingar med totalt 105 medlemmar. 

Varje söndag firar vi gudstjänst då vi tillsammans lovar Gud och tar del av undervisning. Vi har också ett stort ungdomsarbete som har verksamheter hela veckan. För den som vill finns även möjlighet att vara med i så kallade bönegrupper där vi i den mindre gruppen får dela varandras liv och be för varandra.

Varje församling leds av en styrelse och för hela kretsen finns en samordnande kretsstyrelse. De olika styrelserna väljs av församlingen på årsmötena. Styrelsernas uppdrag är att ha ett andligt, strategiskt och organisatoriskt ansvar för det som sker i församlingarna. Pastorn ansvarar inför kretsstyrelsen.

FÖRSAMLINGSKRETSEN
Postadress
Anneberg, Solberga & Flisby församlingskrets
Vässledavägen 7
571 71 Anneberg
Besöksadress
Vässledavägen 7, Anneberg

Ordf. Conny Dahnson
Tel. 070-656 40 49
e-post: conny.dahnson@gmail.com
Postgiro
61 20 29-9

VECKOPROGRAM

Måndag
Stickcafé, Anneberg, jämn vecka kl. 14:00

Tisdag
Promenad, Anneberg, kl. 10:00
Scout, Solberga kl. 18:00

Onsdag

Promenad, Solberga kl. 10:00
Syförening, Solberga, ojämn vecka kl. 15:00
Scout, Anneberg kl. 18:00
Bön, Solberga, ojämn vecka kl. 19.00

Torsdag
UV-scout, Flisby kl. 18:00

Söndag
Gudstjänst kl 10:00