Eftersom restriktioner för samlingar pga Covid-19 fortsätter, firar vi inte gudstjänster i våra kyrkor tills vidare. För den som vill delta i digitala gudstjänster erbjuder Nässjö missionskyrka denna möjlighet. Se länk nedan.

Vi har däremot startat upp promenaderna i Anneberg tisdagar kl. 10.00 och Solberga onsdagar kl. 10.00.

För scout planeras start när vi kan samlas utomhus, troligen någon gång under april. Mer information kommer från respektive scoutkår.

Tonår har sina samlingar digitalt än så länge.

Informationen i vårt ”Mötesplats” är preliminär.

För den som vill samtala finns möjlighet att kontakta:

Vice församlingsföreståndare Eva-Lisa Dahnson 076-8366486, Per Friman 070-6333340, Linda Isaksson 070-3592108

För den som vill delta digitalt i gudstjänster så erbjuder Nässjö Missionskyrka denna möjlighet. 

Vår församlingskrets består av tre församlingar med totalt 106 medlemmar. 

Varje söndag firar vi gudstjänst då vi tillsammans lovar Gud och tar del av undervisning. Vi har också ett stort ungdomsarbete som har verksamheter hela veckan. För den som vill finns även möjlighet att vara med i så kallade bönegrupper där vi i den mindre gruppen får dela varandras liv och be för varandra.

Varje församling leds av en styrelse och för hela kretsen finns en samordnande kretsstyrelse. De olika styrelserna väljs av församlingen på årsmötena. Styrelsernas uppdrag är att ha ett andligt, strategiskt och organisatoriskt ansvar för det som sker i församlingarna. Pastorn ansvarar inför kretsstyrelsen.

FÖRSAMLINGSKRETSEN
Postadress
Anneberg, Solberga & Flisby församlingskrets
Vässledavägen 7
571 71 Anneberg
Besöksadress
Vässledavägen 7, Anneberg

Ordf. Conny Dahnson
Tel. 070-656 40 49
e-post: conny.dahnson@gmail.com
Postgiro
61 20 29-9

VECKOPROGRAM

Måndag
Stickcafé, Anneberg, jämn vecka kl. 14:00

Tisdag
Promenad, Anneberg, kl. 10:00
Scout, Solberga kl. 18:00

Onsdag

Promenad, Solberga kl. 10:00
Syförening, Solberga, ojämn vecka kl. 15:00
Scout, Anneberg kl. 18:00
Bön, Solberga, ojämn vecka kl. 19.00

Torsdag
UV-scout, Flisby kl. 18:00

Söndag
Gudstjänst kl 10:00