Flisby Missionsförsamling
Flisby Missionsförsamling bildades 1875 och missionshuset byggdes samma år. Församlingen är ansluten till samfunden Svenska Alliansmissionen samt Equmeniakyrkan och har sju medlemmar.

Kontakt

Flisby Missionsförsamling
Vässledavägen 7
571 71 Anneberg
Besöksadress
Odengatan 28, Flisby

Ordf. Linda Isaksson
Tel. 070-3592108
e-post.  flisbymissionsforsamling@gmail.com

Bankgiro
5117-9299

Swish
123 350 2424