Detta är vårt preliminära program. Kolla affischer och annonsering
för att se vilka möten som genomförs.

September

5 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg

Birger Ackeby, sång Jan-Åke Hermansson

15 onsdag 15.00

Dagledigträff

16 torsdag 15.00

Björkliden

19 söndag

Församlingsdag i Hestra och Store mosse

24 fredag 15.00

"Ge för livet" Brödförsäljning vid Larssons i Solberga

26 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Ellen Thornell

Oktober

5 tisdag 18.30

Styrelsemöte Anneberg

10 söndag 10.00

Gudstjänst i Flisby, Gabriel Blad

16 lördag 18.00

"Sveriges nationalblomma"

Bildvisning med Ingemar Gustafsson

servering, Solberga

24 söndag 18.00

Kvällsandakt i Anneberg

Jan-Åke Hermansson

31 söndag 10.00

Gudstjänst i Anneberg, Karl-Erik Nilsson

November

11 torsdag 15.00

Björkliden

14 söndag 10.00

Gudstjänst i Solberga, Ted Sandstedt

20 lördag 18.00

Final för Ge för livet, Anneberg

Annette Sandvall berättar om mission i Zambia

sång J-Å Hermansson