September

11 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson
15 torsdag 15.00 Björkliden
18 söndag 18.00
Sveriges orkidéer, bildvisning med Ingemar Gustafsson
23 fredag 15.00
Brödförsäljning Ge för livet vid Larsons affär
25 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Andreas Karlsson
27 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg

Oktober
2 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson
9 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Alexander Bervebrink
12 onsdag 15.00
Dagledigträff
15 lördag 18.00

Höstfest. Läsarsånger med Annebergsteamet, servering, lotterier, insamling till församlingens arbete


23 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson
27 torsdag
UV-scouts höstbasar i Flisby
29 lördag 18.00
Final för "Ge för livet" i Solberga, medverkan av Annette Sandvall

November
6 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson
10 torsdag 15.00
Björkliden, nattvard
13 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Christer Gustafsson
15 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
19 lördag 18.00
Cafékväll i Solberga, information om SAM-hjälpen
sång av Emma och Johan Friman
27 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson

December
4 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson