Mars
24 söndag 15.00
Söndax i Anneberg
kl 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson
29 Långfredagen 18.00
Påskens sånger i Anneberg

April
1 Annandag påsk 10.00
Ekumenisk Gudstjänst i Ormaryd
7 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson
10 onsdag 18.00
Familjekväll med scoutinvigning i Anneberg
13 lördag 10.00
Tonårsscout
14 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Andreas Karlsson
21 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga, Ellen Thornell
kl 15.00
Söndax i Anneberg
23 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg
27 lördag 10.00
Tonårsscout
28 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson, Nattvard
Maj
4 lördag 10.00
Tonårsscout
5 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson
9 torsdag 09.30
Ekumenisk Friluftsgudstjänst i Flisby
12 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Christer Gustavsson
14 tisdag 18.30

Kretsstyrelse Solberga
15 onsdag 18.00
Scoutavslutning/Familjekväll i Anneberg
17 fredag - 19 söndag
Pingstkonferens i Nässjö Missionskyrka
för program se www.pingst24.se
21 tisdag 18.30
Styrelsemöte Anneberg
23 torsdag 15.00
Andakt på Björkliden
25 lördag 09.00
Städdag i Solberga och Anneberg
kl 11.00
Församlingsmöten i Solberga och Anneberg
26 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Andreas Karlsson, Nattvard

Juni
2 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson
9 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Christer Gustavsson