Mars
13 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Alexander Bervebrink

20 söndag 10.00
Gudstjänst i Solberga
Missionärsbesök från SAM, insamling

27 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson

29 tisdag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg


April
3 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Christer Gustafsson

10 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Andreas Karlsson

14 torsdag 18.00
Nattvardsfirande Anneberg, Christer Gustafsson

17 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson

18 måndag 10.00
Ekumenisk Gudstjänst i Ormaryd

24 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Andreas Karlsson

Maj
1 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson

8 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Christer Gustafsson

14 lördag 09.00
Städdag Solberga

kl 11.00
Församlingsmöte Solberga

15 söndag 18.00
Cafékväll Solberga
Irene Oskarsson, Roberth och Irene Johansson, Margareta Vittgård

21 lördag 18.00
Countrykväll med Höglandstrion och vänner i Anneberg

22 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Alexander Bervebrink

26 torsdag 09.30
Gökotta Flisby


Juni
5 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson

12 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Andreas Karlsson

26 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Alexander Bervebrink