Juni
2 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson
9 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Christer Gustavsson
15-25 juni
Scoutläger Solberga
26-30 juni
Scoutläger Flisby och Anneberg

Juli
7 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Christer Gustavsson
18 torsdag 15.00
Andakt Björkliden
20 lördag 18.00
''Sång i sommarkväll" vid Missionskyrkan i Anneberg
Anneli och Eva-Lisa
Augusti
4 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Erling Andersson
11 söndag 18.00
Gudstjänst i Anneberg, Andreas Karlsson
17 lördag 12.00
Samhällets dag i Anneberg
Aktivitet i Missionskyrkan
19 måndag 18.30
Styrelsemöte i Anneberg
20 tisdag 18.30
Kretsstyrelsen
25 söndag 18.00
Gudstjänst i Flisby, Christer Gustavsson, Nattvard

September
1 söndag 11.00
Gemensam Gudstjänst i Nässjö, Andreas Karlsson
8 söndag 18.00
Gudstjänst i Solberga, Andreas Karlsson