Solberga Missionsförsamling
1866 bildades en missionsförening i Solberga som senare kom att bli Solberga Missionsförsamling. Den åttahörniga kyrkan byggdes 1875. Församlingen är ansluten till samfunden Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan och har 38 medlemmar.

SMU i Solberga
SMU har ett livligt arbete med Spårarscout och Scout, totalt har vi ett sextiotal medlemmar.

Kontakt

Solberga Missionsförsamling
C/O Sigvard Karlsson
Förås Ekhöjden 1 
578 95 Flisby
Besöksadress
Västergatan 4, Solberga 

Ordf. Sigvard Karlsson
Tel.  070-240 49 40
e-post. sigvard.karlsson@gmail.com

Postgiro
26 41 06-6

Swish
123 281 7310