Solberga Missionsförsamling
1866 bildades en missionsförening i Solberga som senare kom att bli Solberga Missionsförsamling. Den åtta-hörniga kyrkan byggdes 1875. Församlingen är ansluten till samfunden Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan och har 47 medlemmar.

SMU i Solberga
SMU har ett livligt arbete med Spårarscout och Scout totalt har vi ett sextiotal medlemmar.

Kontakt

Solberga Missionsförsamling
Vässledavägen 7
570 23 Anneberg
Besöksadress
Västergatan 4, Solberga 

Ordf. Sigvard Karlsson
Tel.  070-240 49 40
e-post. sigvard.karlsson@kristdemokraterna.se

Postgiro
26 41 06-6

Swish
123 281 7310