Vår vision
Vi vill nå ut till människor i Anneberg, Solberga och Flisby för att se dem finna en överlåten, personlig tro på Jesus Kristus genom att i ödmjukhet och ärlighet hjälpa varandra att leva så som Jesus skulle ha levt i vår situation.

Vad vi vill
Vi vill vara en levande församling som lovar och ärar Gud och sätter Gud först i livet. Vi vill upptäcka och växa i de gåvor Gud har gett oss så att vi på bästa sätt kan möta människor.

Vi vill vara en växande församling som längtar efter att människor ska lära känna Jesus och bli frälsta. Vi vill vägleda och uppmuntra varandra så att vi fördjupar vår tro och blir mer lika Jesus. Vi önskar också se evangeliet spridas över hela jorden.

Jesus Kristus är centrum i allt och vi möter honom i Bibeln och bönen, gudstjänsten och nattvarden och gemenskapen med varandra.

 Vi vill vara en gemenskap där alla generationer är tillsammans och lär av varandra. En gemenskap som genomsyras av kärlek och respekt för varandra och en gemenskap där vi kan dela livet med varandra både goda och mindre goda dagar. Vi vill också arbeta för att alla kristna enas i uppdraget att sprida Guds evangelium till världen.

Vad vi tror
Vi tror att kärleksfulla relationer ska genomsyra hela församlingen och att den ska vara öppen för både troende och icke-troende, gamla och unga. Vi tror att församlingen ska betjänas av människor som ställt sina gåvor till Guds förfogande och att man i gudstjänst och församlingsgemenskap ska sträva efter Guds närvaro, enkelhet och naturlighet.

Vi tror att varje medlem är viktig och har en uppgift som lärjunge till Jesus Kristus. Därför tror vi att det är viktigt att sträva efter ett liv präglat av äkthet och renhet.

Vi tror att Bibeln är Guds ord och vi vill därför försöka att leva i enlighet med
vad Bibeln säger. Vi tror att Bibeln ska läsas efter bästa förstånd och med hjälp av Andens ledning.

Vi tror att undervisning ur Guds ord förvandlar människors liv och att bön är livsnödvändigt för församlingen som helhet och för varje enskild troende.

Vi tror att det är bibliskt att som församling lita på att guds kraft är verksam än idag med under, tecken, helande och befrielse.

Vi tror på att finnas till hands för människor som behöver Guds omsorg och vi tror på att förkunna evangelium på ett sätt som är relevant och begripligt.